Historien til Coast Air

Hovedbasen til Coast Air befant seg på Haugesund der de først og fremst fløy regionalruter på Vestlandet med flytypen Jetstream 31. I tillegg drev de med virksomhet i chartermarkedet både i inn og utland. Der benyttet de seg av nevnte Jetstream sammen med ATR 42.

Selskapet hadde ca. 50 daglige avganger når de fløy som mest.

Coast Air drev bare med småfly frem til 1984 da de søkte konsesjon om å drive ruteflygninger til og fra Norge. SAS hadde lagt ned sin rute til Aberdeen fra Haugesund og Coast Air tok med et 15 seters fly opp igjen denne ruten. Det varte dog ikke lenge. Driften var ikke lønnsom og de forsøkte andre ruter. Finanskrisen stoppet all innkommende kapital og selskapet ble slått konkurs i 1988 da det hadde en gjeld på over 23 millioner kroner de ikke kunne betjene.

Selsakpet ble reetablert etter et oppkjøp av konkursboet og startet å operere med et bredere rutetilbud i 1989. De mottok årelange konsesjoner og tok blant annet plass på den nyåpnede Fagernes Lufthavn. Når de mistet konsesjonen til å kunne fly fra Fagernes i 1996 flyttet de deler av driften med å fly fra Florø til Oslo og Beregn i 1999. Etter terroraksjonen i 2001 minsket derimot behovet for kapasitet ved Florø Lufthamn og selskapet tapet 7,5 millioner. Når selskapet også mistet konsesjonen i 2002 til DAT fra Florø startet de opp igjen flyvningene fra Fagernes til Oslo som de vant i samme anbudsrunde. I 2003 startet de også å fly Haugesund – Oslo igjen. Denne gangen med sterk konkurranse fra SAS. Ett år med konkurranse var nok og de la ned ruten.

I 2004 havnet de på ny i økonomiske vanskeligheter. Etter å ha tapt kortbaneruter i Finnmark som selskapet hadde lagt inn anbud på måtte de legge ned en rekke nye ruter. På eiersiden tok TS Industri Invest over 100% av aksjene.

Med eierendringen kom en ny giv. De redesignet alt av materiell, samt fly og ga det hele en svært vestlandsk look. De startet med flyvninger Skien – Bergen og konsentrerte seg i større og større grad om chartermarkedet med anskaffelsen av 3 nye Jetstream 32.

Nedturen ventet derimot. Etter at pendlerruten mellom Molde og Haugesund ikke fikk gehør hos pendlerne og flere av de andre rutene gikk med store tap besluttet eierne 23 januar 2008 å begjære oppbud. Alle fly ble tilhørende satt på bakken og ansatte umiddelbart sparket.