finne forbrukslån
Blogg Finans

Alternativet til låne-megler

Alternativet til låne-megler

Alternativet, er du oppsøker hver enkelt bank på egen hånd. Dette er en foretrukket metode hvis du vil få et helhetsbilde av hvilke forbrukslån som er på markedet. Men, det er tidkrevende å finne bankene, som tilbyr billig forbrukslån, gi dine opplysninger til hver enkelt og deretter sammenligne renter. Derfor, er det anbefalt å benytte en låne-megler, i hvert fall som et supplement, fordi du vil få en større innsikt i hvilke renter du kan forvente å få på forbrukslånet.
Når du innhenter tilbud om forbrukslån, er du ikke forpliktet til å signere noen låneavtale. Bruk dette til din fordel, og få så mange tilbud som mulig. Spriket mellom ulike tilbud kan være stort, selv om tallene dine er det samme. Sånn er det i alle markedssituasjoner. Det skader heller ikke å forhandle ned rentene, hvis du har muligheten, og dette er spesielt gyldig når du har en god og solid økonomi.

Lave renter på forbrukslån

I jakten på de lave rentene kan du spare mange egner på grundig forarbeid. Selv om rentene er lave så kan det være forholdsvis høye etableringsgebyr og termingebyrer også. Sett i forhold til hvor mye du ønsker å låne, så kan dette utgjøre en betydelig andel av de totale kostnadene i det lange løp.
Det er mange typer forbrukslån å velge mellom. Hvis du ser etter billån, MC-lån, rent forbrukslån eller andre typer usikrede lån, kan det være lurt å benytte seg av tilgjengelige redskaper. Sett gjerne opp et regneark med en oppstilling av hvor mye renter den enkelt banken tilbyr, hvile gebyrer du skal betale og den totale kostnaden. Da ser du enkelt hvilket lån som gir deg de beste fordelene. Et eksempel, er rentene som gir deg fradrag på skatten. Så selv om etableringsgebyr og termingebyr er lavt, så er det ikke sikkert det er mest gunstig.