Blogg Finans

Forbrukslån med lave renter

Forbrukslån med lave renter gir deg, naturlig nok, lavere kostnader totalt. Det gjelder i hvert fall ved lenger nedbetalingstider og høyere lånesummer. Det høres veldig enkelt ut, men hvordan finner du egentlig de laveste rentene du kan få i markedet?
Renter er noe banken selv setter, på bakgrunn av de opplysningen du sender inn, om din økonomi, og det er en helhetsvurdering, som legger grunnlaget for den renten tilbudet legger til grunn, på et eventuelt forbrukslån. Renten skal speile den risikoen banken har ved å gi deg et usikret lån. Har du en sunn økonomi, og banken har lav risiko, så innebærer det lavere renter. På den andre siden, hvis banken har en høyere risiko, så får du høyere renter – enkelt forklart.

Sammenlign forbrukslån

Ved å sammenligne flere ulike lånetilbud, står du sterkere i jakten på de lave rentene. Det er mange måter du kan sammenligne på. En populær fremgangsmåte er å benytte en låne-megler, som innhenter flere tilbud samtidig. Du kan også gå inn på en sammenligningsportal og selv se hvilke renter du kan få tilbud, ved første øyekast. Rentene er ikke egentlige, fordi i en sammenligningsportal vil du kun få eksempler, det er ikke personlige tilbud banken gir deg.